ĐỔI THẺ CÀO THÀNH TIỀN MẶT

►Đổi thẻ, mua thẻ, nạp tiền, rút tiền tự động 24/24 

Zalo 1 - Zalo 2 - Gr Telegram(Ưu tiên)

Mua nickgame vip giá rẻ

►Rút tiền min 5,000đ free rút ​

Vui lòng đọc điều khoản sử dụng: Tại đây

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 12.2% 13% 12.6% 12.9% 12.9% 12.9% 13.4% 12.9% 13%
Đại lý (30tr/ngay) 12.2% 13% 12.6% 12.9% 12.9% 12.9% 13.4% 12.9% 13%
Đối tác 12.2% 13% 12.6% 12.9% 12.9% 12.9% 13.4% 12.9% 13%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.7%
Đại lý (30tr/ngay) 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.7%
Đối tác 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.7%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 17% 17% 17% 16.5% 15.5% 14% 13.5% 13.5%
Đại lý (30tr/ngay) 17% 17% 17% 16.5% 15.5% 14% 13.5% 13.5%
Đối tác 17% 17% 17% 16.5% 15.5% 14% 13.5% 13.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
Đại lý (30tr/ngay) 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
Đối tác 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 9.8% 9.8% 7% 9.8% 9.8% 9.8% 7% 9.8% 9.8%
Đại lý (30tr/ngay) 9.8% 9.8% 7% 9.8% 9.8% 9.8% 7% 9.8% 9.8%
Đối tác 9.8% 9.8% 7% 9.8% 9.8% 9.8% 7% 9.8% 9.8%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 14.6% 14.6% 14.3% 14.6% 14.6% 14.6% 14.3% 14.6% 14.6% 14.6% 14.6% 15.3%
Đại lý (30tr/ngay) 14.6% 14.6% 14.3% 14.6% 14.6% 14.6% 14.3% 14.6% 14.6% 14.6% 14.6% 15.3%
Đối tác 14.6% 14.6% 14.3% 14.6% 14.6% 14.6% 14.3% 14.6% 14.6% 14.6% 14.6% 15.3%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên
Đại lý (30tr/ngay)
Đối tác
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên
Đại lý (30tr/ngay)
Đối tác